لوگو ۳ بعدی

از دیگر خدمات برش یونولیت شرکت ایرسا فوم کات ساخت لوگو 3 بعدی با استفاده از hot wire دستگاه cnc یونولیت می باشد.این لوگو ها در ابعاد مختلف قابل طراحی و ساخت می باشد.
لوگو 3 بعدی
لوگو 3 بعدی nutella
لوگو سه بعدی
لوگو 3 بعدی ایران خودرو
لوگو 3 بعدی
لوگو 3 بعدی apple
لوگو 3 بعدی
لوگو 3 بعدی nike
لوگو
لوگو 3 بعدی
لوگو سه بعدی
لوگو 3 بعدی mavi
لوگو 3 بعدی
لوگو 3 بعدی ایرسا فوم کات