ماکت فایبرگلاس و خدمات فایبرگلاس

ایرسا فوم کات شرکتی است که کار طراحی تا ساخت را از 0 تا 100 به صورت مستقل انجام می دهد. این شرکت مجهز به به یک گارگاه فایبرگلاس با تمامی امکانات می باشد. ساخت ماکت فایبرگلاس پاتریک ، ماکت فایبرگلاس مینیون ، ماکت فایبرگلاس باب اسفنجی ، ماکت فایبرگلاس angry birds ، ماکت فایبرگلاس بطری برای نمایشگاه بین المللی تهران ، ماکت فایبرگلاس مهره های شطرنج و ... از جمله خدمات فایبرگلاس و ماکت های فایبرگلاس شرکت ایرسا فوم کات می باشد.
دکور مهدکودک
ماکت فایبرگلاس پاتریک
گلدان فایبرگلاس
گلدان فایبرگلاس
 
دکور مهدکودک
ماکت فایبرگلاس angry birds
ماکت فایبرگلاس شطرنج
 
دکور مهدکودک
ماکت فایبرگلاس باب اسفنجی
دکور مهدکودک
ماکت فایبرگلاس مینیون
 
مدل فایبرگلاس
دکور فضای بازی
ماکت بطری
ماکت فایبرگلاس بطری
 
دکور برنامه دوربین شبکه خبری امید
میز برنامه دوربین خبری شبکه امید
دستگاه پرداخت کننده ی فلزات
دستگاه پرداخت کننده فلزات
ایرسا فوم کات

ایرسا فوم کات

خدمات فوم
خدمات فایبرگلاس
خدمات برش فوم
خدمات cnc فوم
 
مدل سازی با فوم
مدل سازی با فوم
مدل فومی
ماکت تبلیغاتی با فوم
 
خدمات یونولیت
خدمات cnc یونولیت
خدمات برش یونولیت
مدل یونولیتی
 
مدل فایبرگلاس
ماکت فایبرگلاس