ماکت یونولیتی و ماکت فایبرگلاس

ایرسا فوم کات شرکتی است که کار طراحی تا ساخت را از ۰ تا ۱۰۰ به صورت مستقل انجام می دهد. این شرکت مجهز به به یک گارگاه فایبرگلاس با تمامی امکانات می باشد. شرکت ایرسا فوم کات ماکت یونولیتی و ماکت فایبرگلاس شما را با بهترین کیفیت سطح تحویل شما مشتریان عزیز می دهد. ساخت ماکت فایبرگلاس پاتریک ، ماکت فایبرگلاس مینیون ، ماکت فایبرگلاس باب اسفنجی ، ماکت یونولیتی هواپیمای پروازی ، ماکت یونولیتی بطری ، ماکت یونولیتی آرم استاندارد ، ماکت فایبرگلاس angry birds ، ماکت فایبرگلاس بطری برای نمایشگاه بین المللی تهران ، ماکت فایبرگلاس مهره های شطرنج و ... از جمله خدمات فایبرگلاس و خدمات یونولیت شرکت ایرسا فوم کات می باشد.
ماکت یونولیتی پروازی هواپیما
ماکت یونولیتی پروازی هواپیما
ماکت فایبرگلاس درخت
ماکت فایبرگلاس درخت
 
ماکت یونولیتی تبلیغاتی سیب
ماکت یونولیتی سیب
ماکت یونولیتی عروسک Angry birds
ماکت عروسک انگری بردز (angry birds)
 
IMG_20200824_131057_035
ماکت یونولیتی بطری
برش یونولیت فشرده
ماکت یونولیتی تزیینی
 
ماکت فایبرگلاس بطری
ماکت فایبرگلاس بطری
IMG_20200824_131048_891
ماکت فایبرگلاس مهره ی شطرنج