ماکت یونولیتی گوشی آیفون

ماکت یونولیتی گوشی آیفون

سال ساخت : ۱400
متریال : یونولیت _ رنگ

مدت زمان اجرا : 1 روز


توضیحات :
این ماکت یونولیتی برای نمایشگاه موسسه تبیان ساخته شد. ۱متر و 40 سانتی متر * 8۰سانتی متر می باشد.این ماکت یونولیتی ابتدا توسط دستگاه سی ان سی یونولیت سه محوره مخصوص ساخت مدل های یونولیتی حجمی و ماکت های یونولیتی حجمی و پیچیده ماشین کاری شده است ( سی ان سی برش یونولیت ).بعد از سی ان سی برش برش یونولیت این ماکت یونولیتی روی سطح آن پوششی قرار گرفته میشود. این پوشش برای قرار گرفتن بهتر رنگ بر روی یونولیت پاشیده میشود. شرکت ایرسا فوم کات پروژه های سی ان سی برش یونولیت و برش یونولیت سه بعدی و ماکت یونولیتی حجیم و مدل یونولیتی حجیم شما مشتریان عزیز را با بالاترین دقت و مناسب ترین هزینه خواهد ساخت


ماکت یونولیتی گوشی آیفون
سی ان سی برش یونولیت